CƠ HỘI BỨT PHÁ MỚI CHO THỊ TRƯỜNG LOGISTICS VIỆT NAM 2023

1. Tỷ lệ tăng trưởng kép của thị trường logistics Việt Nam cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Theo báo cáo logistics Việt Nam 2022, tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) giai đoạn 2022-2027 được dự báo đạt mức 5,5% song hành cùng với sự phục hồi mạnh…

5 VẤN ĐỀ THỰC TIỄN NGÀNH LOGISTICS TRONG NĂM 2023

Thứ nhất, Global Logitics Digitization – Số hóa Logistics toàn cầu Với nhu cầu vận chuyển giảm và năng lực hậu cần dư thừa, các Logistics Service Provider (3PL-4PL) và hãng vận chuyển sẽ chịu áp lực rất lớn trong việc tìm cách cạnh tranh hơn, giảm chi phí và cải thiện dịch vụ khách…