5 VẤN ĐỀ THỰC TIỄN NGÀNH LOGISTICS TRONG NĂM 2023

Thứ nhất, Global Logitics Digitization – Số hóa Logistics toàn cầu Với nhu cầu vận chuyển giảm và năng lực hậu cần dư thừa, các Logistics Service Provider (3PL-4PL) và hãng vận chuyển sẽ chịu áp lực rất lớn trong việc tìm cách cạnh tranh hơn, giảm chi phí và cải thiện dịch vụ khách…

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!