HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI TIKTOK SHOP

Các seller bán hàng trên TikTok Shop đã có thể đồng bộ toàn bộ sản phẩm & tồn kho tại cửa hàng TikTok Shop sang hệ thống FBU chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

Kết nối kênh bán hàng TikTok Shop sẽ giúp bạn:

 • Đồng bộ toàn bộ sản phẩm trên cửa hàng TikTok Shop với hệ thống fulfillment của FBU.
 • Đồng bộ đơn hàng xuất bán từ TikTok Shop để FBU đóng gói, chuyển hàng cho đơn vị giao hàng đã chỉ định.
 • Theo dõi trạng thái đơn hàng dễ dàng
 • Báo cáo doanh thu bán hàng tổng quan
 • Quản lý xuất, nhập, tồn kho bằng hệ thống

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập link: https://seller.fbu.asia/ và điền thông tin đăng nhập

 

Bước 2: Thêm kênh bán hàng cần kết nối

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Thêm tài khoản”

 

 • Tại mục “Chọn kênh bán hàng cần kết nối”, chọn “Tiktok Shop”; Tại mục “Kho xuất” chọn kho Bạn muốn xuất hàng => Chọn “Thêm kết nối”

 

Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang web Tiktok Shop với giao diện như sau:

 

Bước 3: Kết nối hệ thống FBU và Tiktok Shop

 • Chọn thị trường: Asia Seller hoặc Europe Seller => Chọn quốc gia => Chọn “Next”

 

 • Điền thông tin EmailPassword tài khoản Tiktok Shop của Bạn => Chọn “Log In”

 

 • Tích chọn vào tickbox “I read and agree with TikTok Shop Open Platform Authorization Agreement” => Chọn “Authorize”

 

=> Kết nối thành công cửa hàng Tiktok Shop lên hệ thống FBU

 

Bước 4: Đồng bộ thông tin sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Đồng bộ sản phẩm” tương ứng với kênh Tiktok Shop

 

 • Thông báo đồng bộ thành công

 

Bước 5: Đồng bộ tồn sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Cài đặt” tương ứng với kênh Tiktok Shop

 

 • Chọn kiểu đồng bộ: “Đồng bộ tồn tạm tính” hoặc “Đồng bộ tồn thực tế” => Chọn “Xác nhận”

 

 • Thông báo đồng bộ tồn thành công

 

Khi Bạn tạo đơn trên Tiktok Shop, thông tin đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ sang FBU.

 • Tạo đơn hàng trên Tiktok Shop

 

 • Thông tin được hàng được đồng bộ sang FBU

Vậy là đã hoàn tất việc kết nối cửa hàng Tikok Shop với hệ thống Fulfillment của FBU. Bạn có thể đẩy đơn hàng trực tiếp từ TikTok sang cho FBU đóng gói và kết nối giao hàng với đơn vị vận chuyển nội địa.

Trong quá trình kết nối tài khoản và đồng bộ sản phẩm, đồng bộ tồn kho, nếu có thắc mắc hãy liên hệ với DVKH tại khung chat ”Hỗ trợ trực tuyến” trên website để được hỗ trợ kịp thời.

Hướng dẫn bổ sung trước khi đồng bộ sản phẩm trên TikTokShop về FBU

Để mã sku tiktok shop đồng bộ về đúng mã mà bạn tạo ra, mà không muốn đồng bộ mã id của sku về thì bạn phải tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào cổng seller của TikTok Shop

Bước 2: Bạn vào mục Products -> Add New Product

Hình 2. Màn quản lý sản phẩm và tạo sản phẩm của TikTok Shop

Bước 3: Bạn điền đầy đủ các thông tin của sản phẩm như bình thường, và bạn chú ý điền cho mình thông tin mã sku: “Seller SKU (Optional)”

-> Seller SKU (Optional): chính là mã định danh cho sản phẩm đó, khi bạn đồng bộ đơn từ tiktok shop đó thì mã sku mà bạn định danh, sẽ được lưu và đồng bộ về FBU. Còn trường hợp bạn ko điền thì thông tin mã sku sẽ lấy bằng mã id của sku đó.

Hình 3.1. Tổng quát khi tạo đơn hàng và có điền “Seller SKU (Optional)”

Hình 3.2. Khu vực chính xác điền “Seller SKU (Optional)”.

-> Nếu trường hợp Seller không điền trường “Seller SKU (Optional)” (Mã sku định danh) ở trên TikTok Shop, thì khi bạn đồng bộ đơn về FBU thì mã sku đó sẽ lấy id của mã sku đó, khi tạo sản phẩm trên TikTok Shop.

Hình 3.3. Trường hợp không điền Seller SKU (Optional)”.

Hình 3.4. Tổng quát tạo sản phẩm ko điền Seller SKU (Optional)”

Hình 3.5.Sau khi tạo sản phẩm không điền mã Seller SKU (Optional)

Hình 3.6. Đặt hàng đơn hàng chưa sản phẩm không điền Seller SKU (Optional)

Hình 3.7. Sau khi đồng bộ mã đơn hàng có chưa sản phẩm không điền mã Seller SKU (Optional)

Hình 3.8. Chi tiết đơn hàng có chưa mã mà không điền Seller SKU (Optional)

Bước 4(Kiểm tra):

 • Sau khi tạo xong trên TikTok Shop bạn ra ngoài “Manage Products”(Màn quản lý sản phẩm trên TikTok Shop) bạn chú ý 2 trường

ID:1729589…. Ở dưới tên sản phẩm và SKU

 • Trong đó:
 • ID là id của sản phẩm đó
 • SKU là mã sku mà bạn định danh

Hình 4.1. Sau khi tạo thành công sản phẩm có mã “Seller SKU (Optional)”

Hình 4.2. Sau khi đồng bộ sản phẩm với mã (SKU định danh) “Seller SKU (Optional)”.

 • Bạn vào tạo đơn với mã sku bạn vừa điền, và đơn từ tiktok shop khi đồng bộ về FBU sẽ nhận mã sku mã bạn đã định danh trên TikTok Shop

Hình 4.3. Khi bạn đặt hàng với “Seller SKU (Optional)”.

Hình 4.4. Sau khi tạo đơn và đồng bộ đơn với mã “Seller SKU (Optional)”.

Hình 4.5. Chi tiết đơn có chứa mã “Seller SKU (Optional)”.