HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN HÀNG

Video hướng dẫn chi tiết:

Truy cập vào phần “Tài chính đơn hàng”

Tại giao diện này, Quý khách có thể xem được tình trạng tài chính của toàn bộ đơn hàng đã tạo từ hệ thống kho fulfillment của FBU: 

  • Giá tiền, số COD đã thu
  • Chi phí đóng gói, vận chuyển đơn hàng
  • Số tiền còn lại của đơn hàng
  • Trạng thái tài chính…

Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm nhanh đơn hàng hoặc một nhóm đơn hàng mình cần kiểm tra như: Mã đơn hàng, thời gian tạo, mã SKU sản phẩm, trạng thái tài chính,…

Với tính năng này, Quý khách sẽ có cái nhìn tổng quan về tài chính của các đơn hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra và đối chiếu.