QUẢN LÝ SẢN PHẨM TRÊN HỆ THỐNG FBU

Quý khách thực hiện đăng nhập theo tên tài khoản/email và mật khẩu đã tạo. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng xem thêm bài viết “Hướng dẫn tạo tài khoản FBU” .

I. XEM DANH SÁCH SẢN PHẨM TỒN KHO 

Quý khách truy cập vào Menu => “Quản lý sản phẩm”.

Tại giao diện này, Quý khách có thể xem được toàn bộ tình trạng lượng hàng tồn tại kho Fulfillment của FBU: 

 • Danh sách sản phẩm
 • Hàng tồn tại các kho tương ứng
 • Trạng thái của sản phẩm:
  • Đang bán: Sản phẩm đang được kinh doanh
  • Sắp hết hàng: Sản phẩm có tồn kho dưới mức an toàn
  • Hết hàng: Sản phẩm đã hết hàng
  • Chưa nhập kho: Sản phẩm thiếu chưa được nhập kho

Ngoài ra, Quý khách có thể xuất file danh sách tồn kho từ hệ thống bằng cách bấm vào mục “Xuất file Excell”

 

II. TẠO MỚI SẢN PHẨM

Đối với loại sản phẩm mới, chưa có thông tin trên hệ thống FBU, Quý khách cần thực hiện việc Tạo sản phẩm mới theo 1 trong 2 cách sau:

 

https://youtu.be/yAGaqlLqGqk?t=5

CÁCH 1: TẠO SẢN PHẨM THỦ CÔNG 

Bước 1: Chọn “Tạo sản phẩm” → Chọn “Tạo sản phẩm thủ công”

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để tạo sản phẩm (các trường có dấu * là bắt buộc)

Lưu ý: FBU khuyến khích Quý khách nhập đầy đủ thông tin về sản phẩm theo các trường dưới đây để tạo thuận lợi hơn cho cả Quý khách và FBU trong quá trình lưu trữ, kiểm soát, đối chiếu, vận hành sản phẩm về sau.

1. Thông tin sản phẩm: giúp nhận biết nhanh chóng và dễ dàng hơn về loại sản phẩm

2. Dịch vụ vận chuyển

3. Dịch vụ nhập kho (Tùy chọn theo nhu cầu)

4. Dịch vụ xuất kho (Tùy chọn theo nhu cầu)

Bước 3: Chọn “Lưu sản phẩm”, xuất hiện popup thông báo thêm sản phẩm mới thành công.

CÁCH 2: TẠO SẢN PHẨM MỚI BẰNG EXCEL

Bước 1: Chọn “Tạo sản phẩm” → Chọn “Nhập sản phẩm”

Bước 2: Tải xuống file mẫu của hệ thống

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm theo file theo mẫu của hệ thống (các trường có dấu * là bắt buộc)

Bước 4: Tải file đã điền thông tin sản phẩm lên hệ thống, xuất hiện popup thông báo thêm sản phẩm mới thành công

III. CHỈNH SỬA SẢN PHẨM

Đối với những sản phẩm đã có trên hệ thống, trường hợp Quý khách cần điều chỉnh lại thông tin sản phẩm, vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn vào tên sản phẩm cần chỉnh sửa thông tin để mở ra chi tiết sản phẩm

Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa sản phẩm”

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Quý khách có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

 • Tên sản phẩm
 • Thể loại sản phẩm
 • Hình ảnh
 • Thông tin cân nặng, kích thước sản phẩm
 • Dịch vụ nhập kho
 • Dịch vụ xuất kho

Hệ thống sẽ tự động lưu theo thông tin lần cuối cùng Quý khách nhập, chọn “Quay lại” để hoàn tất việc sửa thông tin sản phẩm, xuất hiện popup thông báo sửa sản phẩm mới thành công.

*Lưu ý: Quý khách có thể nhập thêmmức tồn kho an toàn cho sản phẩm: Tại trang chỉnh sửa sản phẩm Quý khách có thể điền số liệu “Mức tồn kho an toàn” để nếu tồn kho dưới mức Quý khách điền, trạng thái sản phẩm sẽ là “Sắp hết hàng” để cảnh báo cho Quý khách về hàng hoá.